Припис

«Припис» – 4-й семінар в рамках проекту «ПЕРЕДМОВА»

06 червня*, 17–19 червня.

Сумнів в приписах турбує і прагне прояснення понятійного мистецтвознавчого лексикону, методів і уявлень, що стоять за ними.

Наш інтерес спричинений спостереженням до того, як «спеціалізована» мова застосовується в українських виданнях про мистецтво в період від кінця 1980-х до сьогодні. Процес формування та розвитку інституцій легітимації мистецьких практик в українському мистецтві набував дещо специфічних рис. Сучасні коментатори мистецтва розробляють свій лексикон на руїнах методів радянського мистецтвознавства, або через повторюваність певних моделей на формальному рівні, або вводячи в обіг нові теоретичні ідеї та концепції похапцем і безконтрольно. Це призводить не лише до термінологічної плутанини в мистецькому дискурсі й втрати довіри до критичної практики, але й ширше – до втрати здатності визначати теперішнє.

Учасникам/цям буде запропоновано шукати слова і мовні звороти, поняття і критичні висловлювання, що вже наявні й циркулюють в наукових й інформативних статтях, вступних текстах до мистецьких видань і виставок, їхніх назвах і змісту. Які поняття і аргументації потребують (пере)осмислення/прояснення, які підлягають оспорюванню, а про які необхідно турбуватися, щоб запобігти їхньому застиганню?

Формально семінар матиме вигляд інвентаризації понять які будемо аналізувати в їхньому відношенні до історичних і культурних змін як у локальному, так і глобальному контекстах. Через співставлення мовних виразів, слів і понять в цих текстах розглянемо спадковість та трансформацію в їхніх означеннях. Спостерігаючи за змінами в інтерпретаціях понять, зіставляючи їхні суперечливі значення, досліджуючи специфічні зв’язки між ними, спробуємо прояснити як вони презентують та організують зміни і вектори у боротьбі за мову і за панівні тлумачення у історичному і культурному полі.

Понятійне «поле» (мапа), що виникне під час аналізу/зіставлення знайденого матеріалу буде слугувати основою для подальшої дискусії про критику мистецтва, а також місцем для вправ у пошуку адекватних способів і моделей опису і мислення про мистецькі практики.

*06 червня – відбір матеріалів і обговорення можливих методів роботи із ними.

Семінари проекту «ПЕРЕДМОВА» проходять за принципом, згідно з яким одним або декількома кураторами/ками пропонується ключова тема, до якої долучається група кураторів/ок проекту і учасники семінарів, які досліджують/розвивають запропоновану тему, спираючись на власний інтерес.